AIDS Foundation East West

people image

Verbeteren van de toegang tot hiv-preventie, zorg en ondersteuning voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Centraal-Azië

Donor:

Central Asian AIDS Project (CAAP)

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Duur van het project:

1 juli 2008—1 januari 2010

Meer informatie

Kazachstan

Kirgizië

Oezbekistan

Tadzjikistan

 

De Centraal-Aziatische Republieken zijn vergeleken met Oost-Europa minder hard getroffen door de hiv-epidemie. Toch is er, vanwege de ligging langs de drugshandelsroutes tussen Azië en West-Europa, reden tot bezorgdheid. Sinds eind 2008 zijn er in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan, waar AFEW momenteel programma-activiteiten uitvoert, 28.177 officieel geregistreerde mensen met hiv, maar volgens deskundigen zijn het er bijna 50.000. De verwachting is dat het aantal de komende jaren nog zal toenemen.


In sommige gebieden is meer dan 5 % van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen zoals gevangenen, sekswerkers en spuitende druggebruikers besmet.

AFEW maakt gebruik  van de mogelijkheden om de groei van hiv te stoppen voordat de epidemie zich heeft verspreid in de hele regio. Daarom zijn we begonnen met het verbeteren van de toegang tot hiv-preventie, zorg en ondersteuning voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Centraal-Azië. Met dit 18 maanden durende project wil AFEW de impact van hiv onder specifieke bevolkingsgroepen in de Centraal-Aziatische Republieken verminderen door middel van cliëntmanagement. Dit is een geïntegreerde, patiëntvriendelijke benadering voor het verstrekken van een breed aanbod van zorg en diensten voor kwetsbare groepen.

AFEW focust bij de opbouw van professionele capaciteit onder haar lokale partners op de volgende activiteiten:

  • Opzetten en ontwikkelen van zeven centra voor sociale dienstverlening en hiv-cliëntmanagement in combinatie met een actief verwijzingsnetwerk;
  • Verzorgen van trainingen, materialen en technische bijstand bij hiv-cliëntmanagement en de verwijzingsdiensten;
  • Opzetten en steunen van zeven opleidingscentra in achttien stedelijke/regionale aidscentra;
  • Opzetten en ontwikkelen van trainingen om de kennis over de doelgroepen te vergroten bij  dienstverleners en gemeentelijke vertegenwoordigers;
  • Ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmaterialen voor dienstverleners en kwetsbare groepen;  
  • Ondersteunen van nationale teams van trainers op het gebied van hiv-cliëntmanagement.

AFEW kan de impact van haar werk verder vergroten door permanente steun en technische bijstand te geven aan projectpartners en plaatselijke groeperingen.

AFEW verwacht dat deze activiteiten zullen leiden tot 50% meer verwijzingen door cliëntmanagers aan het eind van het eerste jaar en tot 75% aan het eind van het project. Verder hebben dienstverleners die een opleiding hebben gevolgd meer kennis en begrip over hiv.

Laatste wijziging: 20-12-2010