AIDS Foundation East West

people image

Medische en psychosociale steun in Soghd, Tadzjikistan

Donoren:

Europese Commissie

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

 

Partners:

Anti-AIDS (Tajikistan)
Buzurg (Tajikistan)
DINA (Tajikistan)

Duur van het project:

1 februari 2008—31 december 2009

Meer informatie

Tadzjikistan

Voorlichtingsmateriaal:

Tadzjikistan is het armste land van Centraal-Azië en een van de armste in de wereld. De laatste jaren heeft Tadzjikistan te maken met een forse stijging van het aantal spuitende drugsgebruikers, sommige schattingen spreken van 30.000 tot 35.000. En deze groei zal voorlopig niet stoppen, ook omdat Tadzjikistan een belangrijke schakel is in de drugshandelsroute van Afghanistan naar West-Europa. Op 1 januari 2009 bedroeg het officiële aantal hiv-infecties in het land 1.422, maar deskundigen schatten het eerder op 10.000.

Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen toegang hebben tot cliëntvriendelijke preventiediensten en psychosociale steun, startte AFEW het project Medische en psychosociale steun in Soghd, Tadzjikistan. Met dit project steunen we de ontwikkeling van een geïntegreerd en gecoördineerd systeem van zorg voor de kwetsbaarste groepen in het gebied.

Bovendien begrijpt AFEW de belangrijke rol die lokale dienstverleners op plaatselijk niveau spelen. De risicogroepen, zoals spuitende drugsgebruikers of sekswerkers, hebben vaak meer vertrouwen in deze lokale organisaties. Daarom werkt AFEW met hen samen en draagt kennis en vaardigheden over zodat ze beter aan de zorgbehoeften kunnen voldoen.


Terwijl de plaatselijk partners vooral bepalen welke diensten verder moeten worden ontwikkeld, voert AFEW de volgende activiteiten uit:

  • Trainingen voor het personeel van inloopcentra voor hiv-preventie, behandeling en steun voor risicogroepen.
  • Ontwikkelen en ondersteunen van laagdrempelige, peergeleide diensten voor partner NGO’s die met kwetsbare groepen werken.
  • Oprichten en/of ondersteunen van peer-steungroepen bij lokale NGO’s.
  • Verlenen van technische steun en trainingen aan lokale partners bij het invoeren van een cliëntmanagementsysteem.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een mediacampagne.
  • Produceren en verspreiden van goed voorlichtingsmateriaal op het gebied van hiv-preventie en gezondheid voor kwetsbare groepen.

Al deze activiteiten zijn ontworpen om de beschikbaarheid van medische en psychosociale diensten voor kwetsbare groepen in de provincie Soghd te vergroten en te garanderen. We werken zo aan laagdrempelige preventie en behandeling van hiv en andere besmettelijke ziekten.

De uitvoerende partners van deze programma's zijn drie lokale NGO’s, ‘DINA’ en ‘Anti-AIDS’ in Khudjand en ‘Buzurg’ in Panjakent. Zij hebben een actieve rol in het uitwerken van de projectactiviteiten en het inrichten van inloopcentra voor kwetsbare groepen. Ze werken ook nauw samen met de nieuw opgerichte bureaus voor maatschappelijk werk.

Dankzij het project hebben ze hun diensten op de volgende manieren uitgebreid en verbeterd:

  • Het netwerk van dienstverleners is uitgebreid van 30 tot 45 sinds de start van het project.
  • Er zijn zeven nieuwe, laagdrempelige diensten opgericht via locale NGO’s.
  • We hebben tien nieuwe diensten  aangeboden in de lokale bureaus voor maatschappelijk werk (zoals peer-to-peer counseling).
  • 108 deelnemers van overheidsorganisaties en NGO’s deden mee aan zestien trainingen in 2008.
Laatste wijziging: 20-12-2010