AIDS Foundation East West

people image

Pamir-tegen-aids project: hiv-preventie en zorg in GBAO-regio, Tadzjikistan

Donor:

Oxfam Novib (Nederland)

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partner:

NGO Volunteer (Tajikistan)

Duur van het project:

Project I: 1 juli 2006—30 juni 2009
Project II: 1 oktober 2009-30 september 2012

Donor

Oxfam Novib

Meer informatie

Tajikistan

Voorlichtingsmaterial:

Tadzjikistan is één van de armste landen in de wereld en het armste van de Centraal-Aziatische Republieken. De laatste jaren is het aantal spuitende druggebruikers in het land sterk toegenomen, schattingen spreken over 30.000 á 35.000. Deze groei zal waarschijnlijk doorzetten: vooral vanwege Tadzjikistan’s ligging langs de belangrijkste drugshandelroute van Afghanistan naar Westelijk Europa. Op 1 januari 2009 bedroeg het aantal officieel geregistreerde hiv-infecties in het land 1.422, maar deskundigen houden het eerder op 10.000.

Ondertussen blijft de hiv-zorg in het gebied beperkt qua schaal en bereik. Halverwege de jaren 2000 leidde een gebrek aan financiële middelen, de geringe capaciteit van dienstverlening en het ontbreken van een gecoördineerd doorverwijzingssysteem om gezondheidszorg en psychosociale zorg met elkaar te verbinden, tot versplinterde zorg waardoor mensen gemakkelijk uit het systeem konden vallen.

Om te zorgen voor een netwerk van essentiële public health-diensten in de provincie Gorno-Badakhshanskaya (GBAO), startte AFEW in juli 2006 het Pamir against AIDS Project: Hiv-preventie & zorg in GBAO. Dit eerste project eindigde in juli 2009, maar AFEW kreeg toestemming van de oorspronkelijke donor Oxfam Novib om haar activiteiten met nog eens drie jaar uit te breiden. 

Door de lokale capaciteit van de zorg in de GBAO regio te versterken, heeft het Pamir against AIDS Project gewerkt aan de bestrijding van hiv onder risicogroepen (spuitende druggebruikers en kwetsbare vrouwen zoals sekswerkers) en mensen ondersteund die leven met hiv. Doel is om alle lagen van de bevolking te bereiken met klantvriendelijke zorg, die preventie, behandeling en steun omvat.

Wat we hebben bereikt met project I: 2006-2009
Een project dat echt is geïnspireerd door lokale organisaties aan de basis.

Het project ontstond uit een verzoek aan AFEW van NGO’s in Pamir die de steun zochten van een internationale organisatie bij het oprichten van een regionale sociale en gezondheidkundige dienst voor vrouwen in risicogroepen (waaronder sekswerkers), spuitende drugsgebruikers en mensen die leven met hiv/aids. Alle projectactiviteiten thema's en processen werden ontwikkeld in samenwerking met deze lokale organisaties.

Het oprichten van een regionaal cliëntmanagementnetwerk dat uitgebreide zorg kan bieden aan zeer kwetsbare bevolkingsgroepen.

Alles bij elkaar adopteerden 42 NGO’s en overheidsorganisaties het cliëntmanagementsysteem van AFEW: de diensten van deze organisaties werden opgenomen in het partnernetwerk. De ministeries van Gezondheid en Binnenlandse Zaken, drugsorganisaties, aids en tbc-centra, klinieken voor infectieziektes en verslavingsklinieken begonnen hun activiteiten met die van lokale NGO’s uit het netwerk te coördineren.

Vier sociale diensten werden opgericht die werken met het cliëntmanagement doorverwijzingsysteem dat kwetsbare mensen toegang biedt tot medische, psychosociale, juridische hulp en harm reduction. Tijdens het project namen 2.214 mensen ongeveer 53 verschillende zorgdiensten af bij deze sociale bureaus. Bovendien bood het openen van een dienst voor vrijwillige hiv-testen en advies in het gebouw van het Aidscentrum, een belangrijke ingang voor de moeilijk bereikbare bevolking.

Betere kwaliteit dienstverlening en professionele steun voor kwetsbare mensen.

AFEW voerde een programma uit voor training, onderwijs en professionele begeleiding voor het personeel van haar partnerorganisaties. Alles bij elkaar namen 595 hulpverleners deel aan 60 workshops, trainingen, conferenties en andere evenementen om hun kennis van hiv en aanverwante problemen te vergroten. Bovendien konden partnerorganisaties door jaarlijkse evenementen zoals AFEW’s Zomerschool 2008 en Lenteschool 2009, een gedegen opleiding volgen en raakten ze verbonden met nationale en internationale netwerken van dienstverleners.

Meer dan 15.000 voorlichtings- en onderwijsmaterialen (op het gebied van gezondheidsbevordering, vrijwillig testen en advies, hiv/aids , tbc en andere ziektes, preventie en behandeling) werden ontwikkeld en verspreid door het partnernetwerk.  Tot slot zorgt de oprichting van een opleidingscentrum in het gebouw van het Regionale Aidscentrum ervoor dat de materialen, de begeleiding, de opleidingen en de vergaderingen na afsluiting van het project zullen doorgaan.

Evenementen die publieke aandacht vroegen voor hiv en aan druggerelateerde problemen.

AFEW en haar partner organiseerden mediacampagnes, pleitbezorging en openbare voorlichtingsevenementen in de regio rond belangrijke data zoals de Wereld Aidsdag (1 december), waarbij rond de 2.500 mensen deelnamen aan activiteiten en informatie kregen over gezond leven, hiv en het voorkomen van besmettelijke ziektes.

Het verhaal van een cliënt

Toen hij aankwam bij de NGO Volunteer, was de 38-jarige Dodikhudo al 15 jaar spuitend drugsgebruiker. Zijn ouders hoopten dat hun oudste zoon kostwinner van de familie zou worden, die zou kunnen helpen zijn jongere broers en zussen te ondersteunen, maar deze droom verdwenen langzaam zodra Dodikhudo heroïne begon te spuiten.

Toen Dodikhudo door maatschappelijk werkers werd uitgenodigd om het centrum voor vrijwillige hiv-testen en advies te bezoeken, gaf hij na een inleidend gesprek bloed af voor een hiv-test. Hij schreef zich ook in voor een rehabilitatieprogramma in het Jelondi districtsrevalidatiecentrum voor drugsgebruikers. Het was een volledige schok voor Dodikhudo toen hij hoorde dat zijn hiv-test positief was. Hij stemde toe in een cursus van 42 dagen in het revalidatiecentrum van de NGO Volunteer, waar hij gesteund werd in het overwinnen van zijn drugsverslaving en leerde hoe te leven met hiv.  Omdat hij onder de indruk was van het doorzettingsvermogen van Dodikhudo, bood de directeur van de sociale dienst hem een reis naar Moskou aan om deel te nemen aan de eerste Aidsconferentie van Oost-Europa en Centraal-Azië (EECAAC). AFEW betaalde de kosten om de conferentie bij te wonen. Daar ontmoette hij veel mensen van over de hele wereld die geleerd hadden om een compleet en succesvol leven te leven met hiv. Door een toevallige wending van het lot, bood één van de contacten die hij daar ontmoette hem een baan aan en Dodikhudo, die een graad in techniek heeft en vloeiend Engels spreekt, werd lid van het team bij een buitenlands bouwbedrijf. Vandaag ondersteunt Dodikhudo zijn familie in Khorugh volledig en hij verheugt zich op een mogelijke promotie.

Huidige activiteiten: 2009- 2012

Van oktober 2009 - september 2012 blijven AFEW en haar lokale partner de NGO Volunteer op de resultaten van het eerste project van ‘Pamir against AIDS’ voortbouwen. In deze tweede fase van activiteiten komt er meer nadruk op hiv-preventie en seksuele gezondheidsvoorlichting voor vrouwen.  Door zich op vrouwen te concentreren, probeert het project een verdere vervrouwelijking van de hiv-epidemie in deze regio te voorkomen. Terwijl de meeste hiv-infecties nog onder mannen voorkomen, is er een nieuwe alarmerende groei in het aantal infecties onder vrouwen. De risicofactoren voor een vrouwelijke hiv-epidemie zijn hoog in dit gebied: massale  arbeidsmigratie (de vrouwen kunnen aan het risico worden blootgesteld om hiv op te lopen via echtgenoten die lange periodes in het buitenland hebben doorgebracht), terwijl sekseongelijkheden zorgen voor verminderde toegang tot seksuele gezondheidsvoorlichting voor vrouwen, een negatieve houding ten opzichte van condooms en het voortbestaan van mythes over hiv.

Tijdens dit tweede project van ‘Pamir against AIDS, houden AFEW en Volunteer zich bezig met:

  • Het versterken van de Regionale Coördinatieraad voor preventie van hiv, tbc en malaria in GBAO, door de coördinatie tussen de leden te verbeteren en door meer vrouwelijk vertegenwoordigers van organisaties op te nemen in de planning, implementatie en toezicht op haar initiatieven;
  • Verdere training en capaciteitsvergroting voor sociale diensten en gemeenschappen van mensen die leven met hiv;
  • Het uitvoeren van openbare evenementen en het distribueren van nieuwe voorlichtingsmaterialen om meer aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van vrouwen voor hiv en andere seksueel overdraagbare infecties en preventiemethodes, samen met lokale vrouwenorganisaties;
  • Het trainen van vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties in projectmanagement, pleitbezorging, seksuele gezondheidskwesties en fondsenwerving en er voor zorgen dat ze deelnemen aan nationale en internationale conferenties, workshops en adviesraden.
Laatste wijziging: 20-12-2010