AIDS Foundation East West

people image

Versterking basisgezondheidsdiensten in de provincie’s Khatlon en Soghd in Tadzjikistan

Donor:

Europese Commissie

Uitvoering:
AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners:
Local non-governmental organisations: ‘Fidokor’, ‘Sudmand’, ‘Buzurg’, ‘Dina’.

Duur van het project:
juli 2009 - december 2010

Locatie:
Khatlon Regio – Kurgan Tyube, Vose, Khamadoni, Kulyab. Soghd Regio – Khujand, Panjakent, Chkalovsk, Kairakkum.

Tadzjikistan blijft het armste land van de voormalige Sovjet-Unie. Het land staat op de onderste plaats op de ‘Human Development Index’ en het merendeel van de bevolking leeft in armoede. De sociale gevolgen van de economische situatie worden nog verergerd door de grote doorgangsroute voor drugs dwars door het land. De lokale bevolking wordt hier meer en meer afhankelijk van. Daar komt nog bij een toename van de vrouwelijke economische migratie en steeds meer vrouwen die werken in de seksindustrie om hun gezinnen te onderhouden. De gezondheidszorgs is structureel zwak. Hierdoor krijgen steeds meer kwetsbare groepen, zoals spuitende drugsgebruikers, sekswerkers en mensen die leven met hiv, steeds moeilijker toegang tot gezondheidszorg en -voorlichting.

AFEW vindt het noodzakelijk om de capaciteit van de lokale gezondheidszorg te versterken. De zorgverleners kunnen dan betere voorlichting en diensten  bieden aan kwetsbare groepen die een groot risico lopen op hiv, tuberculose en door water overgebrachte ziektes (zoals hepatitis A en E, cholera en andere soorten diarree). Een gecombineerde aanpak is van vitaal belang, omdat de ziektes vaak als co-infectie optreden bij patiënten.

Daarom startte AFEW in juli 2009 een nieuw project: Versterking van de basisgezondheidszorg en epidemiologische diensten in de regio’s Khatlon en Soghd in Tadzjikistan. Met als doel de uitbreiding en verbetering van diensten voor kwetsbare groepen. De projectactiviteiten richten zich op kwetsbare vrouwen (sekswerkers, alleenstaande vrouwen en zorgverleners), spuitende drugsgebruikers, mensen die leven met hiv en het algemene publiek.

Het project heeft twee specifieke doelstellingen:

  • Het opbouwen van de capaciteit van gezondheidszorgaanbieders door het verstrekken van adequate en gecoördineerde ziektepreventie en de zorg voor zeer kwetsbare bevolkingsgroepen.
  • Het vergroten van toegang voor kwetsbare bevolkingsgroepen om de kwaliteit van onderwijs en bevordering van de gezondheid door middel van de community-based, client management systeem.

Belangrijkste activiteiten

Activiteiten op verzoek van de partners. Een workshop ‘Strategie en goedkeuring’ om de behoeftes van kwetsbare groepen in kaart te brengen, om plannen te herzien en de lessen te bespreken die zijn geleerd uit eerdere projecten. Verder onderzoeken we waar verbeteringen nodig zijn in de projecten, op het gebied van kennis en dienstverlening. Er komt regelmatig een commissie bijeen om het project te controleren en bij te sturen.

Permanente scholing en training voor professionals. We ontwikkelen verschillende trainingen voor de lokale professionals die contact hebben met de doelgroepen. Onderwerpen van deze trainingen zijn; basisgezondheidszorg, preventie, scholing en dienstverlening aan spuitende drugsgebruikers, sekswerkers en andere kwetsbare mensen.

Om te zorgen voor betere toegang tot trainings- en onderwijsmaterialen, zowel tijdens als na het project, zal AFEW ook:

- De lokale gezondheidszorg en sociale dienstverleners voorzien van technische en materiële steun, om cliëntmanagement, preventiewerkzaamheden en voorlichting over hygiëne uit te breiden en te verbeteren;
- Een bibliotheek inrichten bij een lokale partnerorganisatie, zodat dienstverleners en doelgroepen hier informatie en voorlichtings- en promotiematerialen kunnen halen;
- Een nieuw trainings- en informatiecentrum opzetten en twee bestaande centra uitbreiden in alle doelregio’s;
- Tijdens de volledige projectduur advies geven en toezicht houden op de activiteiten van haar partners.

Kennis voor kwetsbare mensen. Zeer belangrijk voor het lange termijn succes van dit initiatief, is de voorlichting over gezondheid en sanitaire voorzieningen aan kwetsbare mensen in deze regio's. We krijgen alleen de epidemie onder controle als we deze mensen de kennis  geven om weloverwogen beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid. AFEW onderzoekt welke belangrijke kennis ontbreekt bij de kwetsbare groepen. Op basis daarvan geven we doelgerichte voorlichting  over goede hygiëne en gezondheidszorg óók aan het algemene publiek. Dit gebeurt via voorlichtingsfolders en publicaties; voorlichtingssessies en trainingen en een massamediacampagne.

In juni 2010 lanceerde AFEW in Tadzjikistan een massamediacampagne genaamd 'Onze gezondheid is in jouw handen!'. De campagne is een reactie op onderzoek dat een laag bewustzijnsniveau van de sanitaire voorzieningen en hygiëne onthulde in combinatie met een gebrek aan informatie over preventie van infecties die door water worden overgebracht. Vooral tijdens de zomermaanden, wanneer overstromingen gebruikelijk zijn, groeit de verspreiding van dit soort infecties.

Informatie wordt verspreid via massamedia, billboards, postercampagnes en souvenirs.

Resultaten

In augustus 2010 heeft het project reeds een aantal solide resultaten:

  • 14 ton van ontsmettingsmiddelen op basis van chloor en 145 beschermende kostuums zijn geleverd aan de staat sanitaire en epidemiologische Service;
  • 11 gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties hebben minisubsidies ontvangen ten bedrage van €80.000 om sanitaire- en hygiëneprogramma’s uit te kunnen voeren;
  • Meer dan 2.000 medische specialisten, vertegenwoordigers van gemeenten en leden van het grote publiek hebben training ontvangen over preventie van door water overgebrachte infecties.
Laatste wijziging: 20-12-2010