AIDS Foundation East West

people image

Terugdringen drugsgebruik en gezondheidsvoorlichting in Centraal Azië

Donor:

USAID (met Open Society International als belangrijkste subsidieontvanger)

Uitgevoerd door:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Projectpartners:

Open Society Institute, Tadzjikistan

 

Soros Foundation, Kirgizië
Population Services International
Accord Community Development Centre
Internews, Tadzjikistan

Projectduur:

September 2002 - september 2007

Locatie:

Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan

 

Meer informatie

'Nine Facts about Heroin' (pdf, 283 KB, 2006)
'Protect Yourself'- for female inmates  (pdf, 5.78 MB, 2008)
'Protect Yourself' - for male inmates (pdf, 645 KB, 2008)

 

 

 

Het DDRP drugsverminderingsprogramma was een door USAID gefinancierd vijfjarig initiatief in Centraal-Azië, als antwoord op de spectaculaire stijging van drugsgebruik onder kwetsbare bevolkingsgroepen in de drie belangrijkste landen van de regio en de snelle stijging van drugsgerelateerde hiv-infecties. In 2002 was het aantal hiv-infecties in de landen van Centraal-Azië nog relatief laag, maar steeg het aantal infecties als gevolg van spuitend drugsgebruik scherp. Gevangenissen zijn een essentiële schakel in de hiv/aids/drugs cyclus. De grote voorraden illegale drugs, ongezonde en overvolle leefruimtes in combinatie met een gebrek aan elementaire hiv-preventie en hulpprogramma's, zorgden voor brandhaarden van drugsverslaving en verspreiding van hiv/aids. Door vroeg ingrijpen, hoopten AFEW en haar partners nationale epidemieën, zowel binnen als buiten de gevangenissen, zoals in andere landen van de regio, te voorkomen.

Het doel van het project was het opzetten van effectieve programma's voor drugsvermindering, sociale diensten voor kwetsbare groepen en het aanbieden van minder schadelijke alternatieven voor heroïne/opiumgebruik. In tien proefprojecten voerden AFEW en haar partners de vier belangrijkste pijlers voor doeltreffende preventie en behandeling in:

• Gezondheidsvoorlichting en onderwijs voor gevangenen en gevangenispersoneel;
• Meer drugsverminderingsprojecten;
• Meer capaciteit voor lokale regio's en gemeenschappen in het voorkomen en aanpakken van heroïne/opiumgebruik;
• Beter reguleringsbeleid in gevangenissen ten aanzien van drugsgebruik en hiv/aids.

Belangrijkste prestaties

   

   

Meer dan 3700 gevangenen kregen een training over vermindering van drugsgebruik en hiv/aidspreventie.

Meer dan 66.500 voorlichtingsfolders werden verspreid onder gevangenen.

Meer dan 440 medische en niet medische gevangenismedewerkers kregen een training over vermindering van drugsgebruik en preventie van besmettelijke ziektes.

Cursussen over Drugsgebruik en gezondheidsvoorlichting  opgenomen in the officiële trainingen voor al het gevangenispersoneel in Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan.

49 trainers werkten in nationale teams om te zorgen voor voortzetting van onderwijsprogramma’s na afloop van het project.

560 vertegenwoordigers van NGO’s, rechtenorganisaties en overheidsinstellingen kregen training over vermindering van drugsgebruik voor sekswerkers.

Het invoeren van effectieve opleidingen en trainingencursussen in mannen- en vrouwen gevangenen. Tijdens het project volgden bijna 4000 gevangenen cursussen gezondheid en bewustwording bij drugsgebruik, harm reductie en ziektepreventie. Bovendien werden verschillende radio-uitzendingen een reeks voorlichtingsfolders met gezondheidsinformatie en advies ontwikkeld en verspreid onder de gevangenen in de drie projectlanden. Evenementen en campagnes zoals de Internationale dag tegen drugsmisbruik en illegale drugshandel en Wereld Aidsdag, droegen hieraan bij. Ook gevangenen namen deel aan de creatieve bewustmakingsactiviteiten. Alle voorlichtingssessies en trainingen werden gegeven het Russische en de lokale taal (Oezbeeks, Kirgizisch of Tadzjieks).

Invoeren van onderwijscursussen en trainingen voor gevangenispersoneel. Het vergroten van de capaciteit van gevangenispersoneel om de gevangenen voor te lichten over gezondheidskwesties en noodzakelijke dienstenverlening, is de belangrijkste doelstelling van het project. Bij de training van het medisch personeel richt AFEW zich op advisering bij drugsgebruik en hiv/aids en motivational interviewing. Om de voortzetting en uitbreiding na afloop van het project te verzekeren, volgde een nationaal team van opleiders een ToT (opleiding van opleiders) over harm reductie en vermindering van drugsgebruik in elk van de drie landen. Opleiders werden gerekruteerd uit ex-gevangenen, gevangenispersoneel, lokale NGO's en de lokale gezondheidszorg. In totaal werkten 49 opleiders actief mee aan het uitvoeren van dit project.

Veranderingen in het landelijk beleid t.a.v gezondheidszorg in gevangenissen. AFEW en haar partners ontwikkelden diverse trainingen over de vermindering van drugsgebruik en de bevordering van de gezondheid, en een cursus Problemen bij gezondheidspromotie in gevangenissen, die officieel door de regeringen van Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan werden goedgekeurd. Deze cursussen zijn nu opgenomen in de officiële opleidingsprogramma's voor alle gevangenismedewerkers in deze landen. Belangrijk is dat alle drie de regeringen ook wijzigingen hebben aangebracht in de taakomschrijvingen van medisch personeel in gevangenissen, waarmee deze de verantwoordelijkheid krijgen over drugs- en hiv-advies aan gevangenen. Drie cursussen (voor gevangenen, medisch en niet-medisch personeel) zijn ontwikkeld en verspreid onder de nationale partnerorganisaties, die de activiteiten in de gevangenissen uitvoeren.

Langdurige samenwerking en gezondheidsoverleg in gevangenissen. Het  drugsverminderingsprogramma heeft ook een werkgroep op hoog niveau opgericht, Drugsvermindering en gezondheidspromotie in gevangenissen, die gevangenispersoneel, directeuren en specialisten van medische diensten in gevangenissen (dat wil zeggen drugsspecialisten, psychologen, specialisten in besmettelijke ziekte en epidemiologen), personeel van aidscentra en AFEW country managers, bij elkaar bracht. Deze groep, die is uiteindelijk uitgebreid met andere nationale en internationale organisaties blijft werken aan verbetering van het beleid.

Een ander buitengewoon onderdeel van het project is het Centraal Aziatisch Forum over Drugsgebruik en besmettelijke ziektes in gevangenissen. Voor de eerste keer gehouden in Almaty in 2006 en voor de tweede keer in oktober 2008 (voortgezet door AFEW’’s ACCESS-project). Dit jaarlijkse evenement brengt alle partners op het gebied van gezondheidszorg in gevangenissen bij elkaar – vertegenwoordigers van ministeries en instituten, gevangenismedewerkers, vertegenwoordigers van NGO’s en internationale organisaties – om informatie uit te wisselen en om het nationale bewustzijn rondom drugskwesties te versterken, door ze op de politieke agenda te krijgen.

Meer aanvullende capaciteit voor preventiewerk onder sekswerkers. In het begin werkte AFEW extra hard om het schrijnende tekort aan sociale steun voor sekswerkers en drugsverminderingsdiensten aan te vullen. Uit onderzoek onder sekswerkers bleek een groot gebrek aan toegang tot medische diensten, aan spuitenruil faciliteiten, en een negatieve houding van medisch personeel en politie, dat de hulpvraag van sekswerkers ontmoedigde. In antwoord hierop startte AFEW een regionaal programma van capaciteitstrainingen om ervoor te zorgen dat lokale NGO's sekswerkers helpen met drugsproblemen en andere medische vraagstukken.

Multi-sectorale werkgroepen werden gevormd in Tadzjikistan en Kirgizië die erin slaagden overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties bij elkaar te brengen om te werken aan beleidsontwikkeling voor gevoelige onderwerpen als sekswerk en drugsgebruik. Vijf trainingscursussen werden ontwikkeld en verspreid over; motivational interviewing, buurthuiswerk, lessen voor politie-instanties en succesvolle organisatorische diensten. Bijzondere aandacht ging uit naar het werken met politieorganen. In Kirgizië werd bijvoorbeeld binnen de reguliere opleiding, een speciale groep geformeerd van politieagenten die bijzonder geïnteresseerd waren in het project.

 

Laatste wijziging: 20-12-2010