AIDS Foundation East West

people image

ROST - Uitbreiding capaciteit van hiv/aids-NGO's in Oost-Europa en Centraal-Azië

Donoren: Aids Fonds, ViiV Healthcare Positive Action Programme, Levi Strauss Foundation, Open Society Institute

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW) namens AIDS Action Europe

Projectduur: januari 2010 - december 2012

Meer informatie

Russian Federation

In Oost-Europa en Centraal-Azië (OECA) is het aantal geregistreerde hiv-infecties de laatste tien jaar vertwintigvoudigd tot in totaal bijna 1.5 miljoen. In de Russische Federatie bedraagt het percentage onder de volwassen bevolking nu 1.1%, terwijl het aantal infecties in Oekraïne is toegenomen tot 1.6% (hoogste in Europa). En ook in Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Tadzjikistan en Oezbekistan (dat nu de grootste epidemie in Centraal-Azië heeft) laat de epidemie een snelle jaarlijkse groei zien.

Het maatschappelijk middenveld (in het bijzonder mensen die leven met hiv of met het risico op hiv) heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanpak van hiv weredlwijd en een voortrekkersrol gespeeld bij methodes als harm reduction. Toch zijn burgerinitiatieven in OECA nog in opkomst en hun recht om de strijd tegen hiv aan te gaan, wordt door de overheden nog niet echt erkend. De NGO’s weten vaak nog niet goed hoe ze middelen en efficiënte pleitbezorging moeten inzetten of hoe ze met de overheden moeten samenwerken. 

Om meer steun voor burgerinitiatieven in OECA te krijgen, is AFEW (als uitvoerende organisatie voor AIDS Action Europe) gestart met het regionale project ‘ROST - Responding to HIV through Organisational Support and Technical Cooperation in EECA’. In Rusland betekent het woord ‘rost’ groei, en het doel van dit driejarige project is de groei en de ontwikkeling van lokale NGO's en maatschappelijk groepen te vergemakkelijken zodat zij:

  • Effectiever kunnen pleiten voor meer op bewijsmateriaal gebaseerde methodes en voor meer universele toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning;
  • Hun activiteiten kunnen coördineren met nationale programma's en overheidsinitiatieven;
  • Hun diensten kunnen uitbreiden naar risicogroepen;
  • Zich kunnen uitspreken tegen stigmatisering en discriminatie van risicogroepen.

AFEW zal gebruikmaken van haar ervaring met pleitbezorging en trainingen aan Russisch sprekende gemeenschappen om een driejarig actieplan te ontwikkelen. AFEW zal daarbij de volgende kernactiviteiten uitvoeren:

  • Het organiseren van regionale opleidingen voor capaciteitsontwikkeling en pleitbezorging en zorgen voor meer en betere middelen voor organisaties die werken voor AIDS Action Europe;
  • Uitzoeken wat NGO’s en maatschappelijke groepen nodig hebben op het gebied van trainingen en pleitbezorging;
  • Zorgen voor kleine beurzen voor de deelnemers van de cursussen;
  • Het coördineren van noodzakelijk pleitbezorging tijdens belangrijke hiv-evenementen zoals de Oost-Europese en Centraal-Aziatische Aidsconferentie of de Internationale Aidsconferentie in Wenen.

Op dit moment worden dertig NGO’s en maatschappelijke groepen uitgenodigd om aan het project deel te nemen en dit aantal zal de komende drie jaar nog worden uitgebreid. De eerste regionale cursus zal binnenkort plaatsvinden en zal zich concentreren op het thema van pleitbezorging. 

Check www.afew.org en www.aidsactioneurope.org om op de hoogte te blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Elizaveta Berezina, projectmanager, AIDS Foundation East-West (AFEW), liza_berezina(at)afew.org

 

*‘Report on the Global AIDS Epidemic’, UNAIDS, 2008

Laatste wijziging: 20-12-2010