AIDS Foundation East West

people image

Versterken van maatschappelijke organisaties en bevorderen van de integratie van mensen met hiv in Kazachstan

Donor:

Europese Commissie

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners:

Kazakh Union of People Living with HIV/AIDS
Doverie Plus (Almaty)

Shapagat (Temirtau)
Umi (Karaganda)
Victoria (Pavlodar)


Duur van het project:

1 oktober 2007—30 september 2009

Meer informatie

Kazachstan

Informatiemateriaal:

 

 

Volgens officiële cijfers zijn er in Kazachstan in 2007, 1.979 nieuwe hiv-infecties geregistreerd, tweemaal zo veel als in 2005. Dat brengt het totale aantal per 1 november 2008 op 11.369. Maar deskundigen in het gebied schatten dat momenteel bijna 15.000 Kazachs leven met hiv. Volgens deskundigen is de snelle groei voor een deel te wijten aan de betere testmethoden, vooral onder de risicogroepen zoals spuitende drugsgebruikers, sekswerkers en gevangenen.

De belangrijkste vorm van hiv-overdracht is via spuitend drugsgebruik en het delen van besmette naalden. Maar de laatste jaren is ook het aantal nieuwe infecties door onbeschermd seksueel contact gestegen. Wat de manier van overdracht ook is, de verwachting is dat het aantal nieuwe gevallen in het land de komende jaren verder zal stijgen. Stigmatisering en discriminatie van kwetsbaarste groepen en mensen met hiv zijn wijdverspreid; terwijl angst en schaamte de afstand tussen deze groepen en de hulporganisaties vergroot.

Om de levenskwaliteit van mensen met hiv te verbeteren en om de capaciteit van lokale maatschappelijke organisaties te vergroten, is AFEW het project: Versterken van maatschappelijke organisaties en bevorderen van de integratie van mensen met hiv in Kazachstan begonnen. Een belangrijke doelstelling van dit project is het verbeteren van de diensten van de lokale organisaties. verder helpt AFEW de Kazachse Unie van Mensen die leven met hiv een belangrijk onderdeel te worden van de nationale hiv-autoriteiten in Kazachstan.

AFEW richt zich daarbij op de volgende activiteiten:

  • Oprichten van lokale teams van peer-counselors en maatschappelijk werkers onder mensen met hiv;
  • Trainen van mensen met hiv en/of andere leden van de doelgroep om te werken in de op te richten sociale, maatschappelijke centra. Deze centra verzorgen  cliëntmanagementdiensten zoals geïntegreerde gezondheidszorg en  psychosociale hulp voor kwetsbare groepen en mensen met hiv;
  • Ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmaterialen over hiv-preventie, behandeling en steun;
  • Ontwikkelen en geven van workshops en trainingen voor overheids- en non-gouvernementele dienstverleners;
  • Geven van technische ondersteuning en projectbegeleiding voor plaatselijke hiv-initiatieven en regelmatig bezoek aan deze projecten.

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de best functionerende modellen te introduceren bij de bestaande lokale organisaties. Hierdoor kunnen mensen met hiv zelf hulp  bieden aan andere leden van kwetsbare groepen. De kwaliteit van de hulpverlening door overheids- en niet-gouvernementele organisaties wordt zo verbeterd

In 2007 gaf AFEW technische en financiële steun aan peergroep-initiatieven van regionale partners, verleende steun bij de ontwikkeling en de lancering van een website van de Kazachse Unie van mensen met hiv, en verzorgde trainingen voor het personeel van lokale partnerorganisaties. Al deze activiteiten hebben de positie van onze partners in Kazachstan versterkt.


To nu toe hebben we de volgende resultaten geboekt:

  • In alle projectsteden zijn steungroepen voor mensen met hiv opgericht die regelmatig bijeenkomen;
  • Op AIDS Candlelight Memorial Day (18 mei) en Wereld Aidsdag (1 december) zijn herdenkingsbijeenkomsten gehouden;
  • We hebben in Almaty, Karaganda, Pavlodar en Temirtau een onderzoek naar de behoeftes van mensen met hiv  uitgevoerd . We hebben de resultaten en aanbevelingen voorgelegd aan de partners tijdens ronde tafelbijeenkomsten in de projectsteden. AFEW heeft de uitkomsten verwerkt bij het plannen van verdere activiteiten.
Laatste wijziging: 20-12-2010