AIDS Foundation East West

people image

Gezondheidsschool voor moeders en kinderen

Donor: Eureko Achmea Foundation

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners: Republican Hospital for Infectious Diseases in Ust-Izhora (St. Petersburg), regional AIDS centres, lokale NGO's.

Duur: Januari 2010 - juni 2011

Meer informatie

Russische Federatie

Vandaag de dag heeft de hiv-epidemie zich stevig verankerd in Rusland; de huidige schattingen gaan uit van bijna 1 miljoen hiv-infecties in het land. Hoewel de epidemie zich concentreert onder spuitende drugsgebruikers, was er een scherpe stijging te zien van het aantal infecties toegeschreven aan heteroseksueel contact. Deze tendens gaat vergezeld van een groei van het aantal hiv-besmettingen van moeder-op-kind, en recente overheidscijfers laten zien dat 11% van de mensen die met leven met hiv, bestaat uit kinderen. Een deel van het probleem is dat in veel Russische gebieden psychosociale diensten voor moeders die leven met hiv, bijna volledig afwezig zijn. Tegelijkertijd hebben deze vrouwen vaak te maken met discriminatie en stigmatisering, zowel in hun leefgemeenschappen als in de medische instellingen waar zij voor hulp komen.

De preventie van hiv-overdracht van moeder-op-kind (PMTCT) is een belangrijk onderdeel van AFEW’s projectportefeuille in Rusland. Van 2004-2009 introduceerde AFEW’s PMTCT-programma essentiële diensten voor vrouwen die leven met hiv en verstrekte opleidingen aan medisch personeel in tien regio’s in het land. In het kader van dit project werd in de zomer van 2008 in Orenburg een trainingsprogramma voor hiv-positieve moeders en hun families gehouden. De school bood moeders begeleiding op het gebied van medische en psychologische zorg voor kinderen die leven met hiv of kinderen van families die door hiv zijn getroffen. Het gaf de hiv-positieve vrouwen een waardevolle kans om vriendschappen en netwerken op te doen, en om hun contacten met sociale en medische dienstverleners te versterken. 

Om dit werk voort te zetten en uit te breiden naar andere gebieden van de Russische Federatie, heeft AFEW een nieuw project opgericht – Gezondheidschool voor Moeders en Kinderen. Het project loopt in de Republiek Tatarstan, in de regio’s Samara en Ulyanovsk, waar hiv meer voorkomt dan het nationale gemiddelde en er weinig dienstverlening is. Aan het programma nemen jonge vrouwen deel die leven met hiv en kinderen onder de 6 jaar oud hebben of zwanger zijn, evenals zwangere vrouwen uit risicogroepen (spuitende drugsgebruikers en sekswerkers).

Het lesprogramma. Tijdens de cursus krijgen de moeders kennis over de medische en psychologische aspecten van gezondheidszorg voor zichzelf en hun kinderen. De onderwerpen omvatten: hiv-coming-out, praten met kinderen over hiv, netwerken opbouwen, sociale integratie van mensen die leven met hiv, juridische aspecten en mensenrechten. Met cursussen in het ontwikkelen van vertrouwen, leren vrouwen de leiding te nemen en voor zichzelf op te komen, wat nodig is om controle te krijgen over de gezondheidszorg van hun families en om een actieve rol in hun gemeenschappen te kunnen spelen. Tegen het eind van de cursus zullen de succesvolste deelnemers peertrainer worden, zodat ze hun vaardigheden en kennis aan andere vrouwen kunnen doorgeven.

Specialistische steungroep. In elke regio zal een specialistische steungroep (peer adviseurs, psychologen, artsen en niet-gouvernementele activisten) de cursisten begeleiden. Hun inbreng zal de vrouwen helpen bij het uitbreiden van hun medische en sociale netwerken, evenals bij het op gang brengen van een gezonde dialoog tussen de patiënt en de hulpverlener.

Ontwikkeling van diensten in de NGO-sector. Tijdens cursus zal een vierdaagse vaardigheidstraining worden gehouden voor hulpverleners en personeel van niet-gouvernementele organisaties die in de drie regio’s werken. Het doel van training is het helpen van NGO’s bij het ontwikkelen van sociale en psychologische diensten voor jonge families die getroffen zijn door hiv.

Voorlichtingsmateriaal over PMTCT, hiv-coming-out en maatschappelijke leiderschap zullen worden gemaakt en uitgedeeld aan vrouwen met leven met hiv, evenals informatiebrochures voor NGO-partners.

Uitdelen van flesvoeding. Vrouwen die leven met hiv en die toegang hebben tot veilige babymelk en schoon water, worden geadviseerd om hun kinderen niet de borst te geven vanwege het risico van hiv-overdracht door moedermelk. AFEW geeft gratis flesvoeding aan moeders met hiv in de projectgebieden, gedurende de eerste zes maanden, om deze preventiemethode te stimuleren onder families in moeilijke economische omstandigheden.

Laatste wijziging: 20-12-2010