AIDS Foundation East West

people image

Vergroten van de capaciteit van NGO’s in Georgië

Donor: Europese Commissie

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners: Public Association Bemoni

Duration: februari 2010 – februari 2011

Meer informatie

Georgië

Georgië valt binnen de categorie: kleinschalige hiv-epidemie (minder dan 0.01%). Volgens overheidscijfers van maart 2010 leven er 2.318 geregistreerde mensen met hiv in de republiek; UNAIDS schat het echte cijfer dichterbij 3.390 (rekening houdend met het waarschijnlijke aantal onontdekte infecties). Ondanks deze lage cijfers wordt Georgië, door het wijdverspreide drugsgebruik en massale volksverhuizingen tussen landen met grootschalige hiv-epidemieën (zoals Rusland en Oekraïne) bij de landen geplaatst die een grote kans hebben op een snel groeiende epidemie. 

Van oudsher heeft op veel plaatsen in de wereld de burgermaatschappij een centrale rol gespeeld bij de bestrijding van samenhangende problemen als armoede, drugsgebruik en ziekte. Om de  betrokkenheid van de opkomende burgerlijke sector in Georgië op het gebied van hiv, onderwijs en preventie te stimuleren, heeft AFEW (als partner van de Georgische NGO Bemoni) haar eerste project in het land opgezet: Vergroten van de capaciteit van NGO’s in Georgië

Het project probeert zowel hiv/aidspreventie als drugspreventie in de bestaande infrastructuren van NGO’s te integreren. De focus ligt op twee hiv-kritieke gebieden: de hoofdstad Tbilisi, die het ergst door de epidemie wordt getroffen, en de Kakheti regio, één van de armste gebieden van het land waar een alarmerende stijging van spuitend drugsgebruik en het aantal hiv-infecties te zien is.

In het kader van dit project, zal een team van AFEW met internationale deskundigen nauw samenwerken met de lokale partner Bemoni bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Maatschappelijk onderzoek. Om te beginnen zullen de doelstellingen voor de projectactiviteiten worden vastgesteld na interviews met focusgroepen en doelgroepen.

Hiv-aids- en drugspreventie. De kernstrategie van het project is het integreren van hiv/aids-  en drugspreventie in de bestaande infrastructuren en diensten van NGO’s. AFEW zal trainingen en technische steun geven aan NGO’s op het gebied van: verslaving en hiv/aids onderwijsstrategieën, BCC-methodes (gedragsverandering), maatschappelijk werk en ‘peer’ onderwijs.

Trainen van trainers (ToT). Trainers van AFEW, die uitgebreide ervaring hebben bij het vergroten van de capaciteit van NGO’s in andere gebied van Oost-Europa en Centraal Azië, zullen ToT geven aan het personeel van lokale NGO’s. Het belangrijkste doel is het vergroten van vaardigheden en het ontwikkelen van de eigen middelen die zij nodig hebben om efficiënte voorlichtingscampagnes uit te voeren en om collega-hulpverleners op te leiden.

Maatschappelijke communicatie strategie. Er is weinig gedaan aan publieke voorlichting op het gebied van hiv/aids en drugverslaving in Georgië. De sensationele benadering van en zeldzame aandacht voor dergelijke onderwerpen in de media, zorgen voor onwetendheid, stigmatisering en discriminatie van mensen die met hiv leven. Om de verspreiding van goede informatie te bevorderen, zal het project twee communicatie-initiatieven starten:

  • Trainen van een partner-journalistennetwerk, dat het naleven van de code RESPECT (Responsible, Ethical, Sensitive, Participative, Empowering, Compassion and Trust: (Verantwoordelijk, Ethisch, Gevoelig, Deelnemend, Kracht, Medeleven en Vertrouwen) zal aanmoedigen en nauwkeurige informatie over hiv/aids en druggebruik zal verstrekken.
  • Een mediacampagne met onder andere artikelen in gedrukte media en uitzendingen op radio en tv, in samenwerking met partnerjournalisten.
  • Informatiecentra voor verslaving en hiv/aids. In Telavi, de belangrijkste stad in de regio Kakheti, zal een informatiecentrum worden opgezet dat opleidingen, informatie en onderwijsmaterialen aan lokale overheidsorganisaties, NGO’ s en de media zal verstrekken.
  • Coördinerende comités voor verslaving en HIV/AIDS. Door juristen, overheidsorganisaties en donoren te betrekken bij de strijd tegen hiv/aids en druggebruik, zal AFEW deze onderwerpen stevig verankeren in de nationale strategieën voor onderwijs en armoedevermindering.
Laatste wijziging: 20-12-2010