AIDS Foundation East West

people image

Vriendelijke politieagenten voor hiv-preventieprogramma’s

Donor: Soros Foundation-Kyrgyzstan

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken van de republiek Kirgizië

Projectduur: januari – december 2010

Meer informatie

Kyrgyzstan

Kirgizië ligt aan een belangrijke drugshandelroute. De hoge armoede en werkloosheid cijfers hebben geleid tot een toename van het aantal mensen dat sekswerk verricht en drugs inspuit. Deze factoren, gecombineerd met een grote interne en externe migratie, hebben bijgedragen tot de explosieve groei van de hiv-epidemie in het land, in het bijzonder onder de risicobevolking (sekswerkers, spuitende drugsgebruikers en gevangenen). Ondanks een tekort aan fondsen om de groeiende epidemie het hoofd te bieden, is de Kirgizische overheid, die door een sterk netwerk van lokale niet-gouvernementele en overheidsorganisaties wordt gesteund, actief en innovatief in de aanpak van hiv-rerelateerde problemen, zoals het actief bevorderen van spuitenruilprogramma's in gevangenissen, en de lancering van de eerste drugssubstitutieprogramma's in de regio.

Politieagenten komen van alle professionals het meest in contact met de risicobevolking en het is belangrijk dat ze de noodzaak leren van hiv-preventie, behandeling, zorg en ondersteuning bij het werken met of het arresteren  van kwetsbare groepen. Het is ook belangrijk dat de politieagenten geen hiv-preventieprogramma's belemmeren op plaatsen waar harm reduction en hiv-preventie wordt uitgevoerd (zoals bij het omruilen van spuiten). Om professioneel gedrag ten opzichte van mensen die leven met hiv of risico op hiv-infectie lopen te bevorderen, heeft AFEW in januari 2010 het project ‘Vriendelijke politieagenten voor hiv-preventieprogramma’s’ gestart, met financiële steun van de 'Soros Foundation-Kyrgyzstan'. 

In het kader van dit project ontwikkelt AFEW in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken van Kirgizië, werkprocedures en mechanismen die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe richtlijnen voor politieagenten bij hiv- en aidspreventie voor risicogroepen worden uitgevoerd. Dit volgt op een initiatief uit 2008 waarin AFEW technische steun verleende aan een nationaal team van deskundigen, belast met het opstellen van deze richtlijnen voor politieagenten in Kirgizië, die door MIA waren goedgekeurd. 

Deze richtlijnen zijn ontworpen om de kennis over hiv-preventie in het dagelijks werk van de politie, te verbeteren. Belangrijk is dat de procedures de politieagenten verbieden om met welke actie dan ook, hiv- preventieprogramma's te belemmeren, op plaatsen waar harm reduction en hiv-preventieactiviteiten worden uitgevoerd. De politieagenten zijn ook verplicht om de risicobevolking te informeren over programma's die dergelijke diensten verlenen zoals: spuitenruilcentra, rehabilitatieklinieken waar substitutietherapie wordt uitgevoerd, sociale diensten en steungroepen die openbare voorlichting geven.

Tot zover heeft het programma de volgende resultaten geboekt:

  • Er zijn vragenlijsten gemaakt voor politieagenten om hun kennis van de richtlijnen te beoordelen en ook zijn er vragenlijsten ontwikkeld voor de risicobevolking (druggebruikers, sekswerkers en ex-gevangenen) die hen aanmoedigen om politiewangedrag te melden;
  • Het onderzoeksgedeelte van het project is voltooid: 321 politieagenten, 31 hoofden en adjunct-hoofden van politieafdelingen, 34 hoofden van aidsorganisaties en 293 cliënten (spuitende drugsgebruikers, sekswerkers, ex-gevangenen) zijn ondervraagd;
  • Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties die werken met risicogroepen zijn getraind in het documenteren van het overtreden van de richtlijnen. In de toekomst zullen dergelijke gevallen door een klachtencommissie van de politie samen met MIA en burgerlijke controleafdelingen worden onderzocht;
  • De uitkomsten en de resultaten van het onderzoek zullen tijdens een discussiebijeenkomst in oktober 2010 worden besproken, resterende obstakels bij de implementatie van de richtlijnen zullen worden geïdentificeerd en verdere aanbevelingen zullen worden ontwikkeld;
  • Om de kwaliteit van de politietrainingen te verbeteren werden twee handboeken ontwikkeld en vertaald in Kirgizisch: ‘Juridische aspecten van harm reduction: Theorie en Praktijk’ en ‘Juridische aspecten bij het verminderen van de kwetsbaarheid van sekswerkers’. Hulp bij het plannen van en het houden van lezingen, zal worden gegeven aan sprekers van de academie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  
Laatste wijziging: 20-12-2010