AIDS Foundation East West

people image

Mediacampagne in Zuid-Kazachstan: ‘Verkeerde informatie is erger dan hiv’

Donor: Republican AIDS Centre als belangrijkste subsidiënt van het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW) 

Partners: Regional Akimat for South Kazakhstan, lokale NGO’s en sociale diensten ‘Balakai’ (‘Child’)

Projectduur: november 2008 - februari 2009

Als onderdeel van het project ‘Geïntegreerde psychosociale steun voor hiv-positieve kinderen en hun families in Zuid-Kazachstan’, startte AFEW in november 2008 de solidariteitscampagne ‘Verkeerde informatie is erger dan hiv’ in Zuid-Kazachstan.


Het doel van de campagne was het creëren van meer verdraagzaamheid en minder discriminatie ten opzichte van mensen die leven met hiv, door het geven van goede publieke voorlichting en informatie. Zo’n campagne was hier dringend nodig, na een uitbraak van hiv onder kinderen (door vervuilde bloedtransfusies) in 2006. Deze uitbraak veroorzaakte een wijdverspreide angst onder het grote publiek, uitsluiting van mensen die leven met hiv en verder discriminatie van deze kwetsbare groep. 

Het uitgangspunt voor de campagne was een opiniepeiling onder het grote publiek in de stad Shymkent en drie plaatsen in de regio Sayram in Zuid-Kazachstan. Terwijl veel ondervraagden de belangrijkste manieren waarop hiv wordt overgedragen correct identificeerden, hadden zij vaak ook foute overtuigingen (bijvoorbeeld dat hiv door insectbeten kan worden overgebracht, door zoenen of door dezelfde borden en het bestek van een hiv-positieve persoon te gebruiken). Veel ondervraagden beweerden zelfs dat het hiv-virus door de lucht kan worden overgebracht of kan worden doorgegeven door handen te schudden. Al deze mythen zorgden ervoor dat mensen om bang zijn voor contact met mensen die leven met hiv, dat ze hen uitsluiten en veroordelen. 

De belangrijkste inzet van de campagne was om nauwkeurige informatie te geven over de overdracht van hiv, via alle beschikbare kanalen: TV- en radiozenders, gedrukte pers, brochures, souvenirs, affiches op bussen en trams, billboards enz. 

Resultaten

  • Meer dan 180.000 voorlichtingsmaterialen met de campagneboodschap werden verspreid in Shymkent en Zuid-Kazachstan;
  • Films en commercials met de campagneboodschap werden uitgezonden op 4 lokale TV zenders (Shymkent TV, Otrar, Sayram en Turkestan) en commerciële radiozenders. Binnen drie maanden werden de clips ook vertoond op grote schermen in het centrum van Shymkent;
  • Verder zijn er nog 20 billboards met de campagneboodschap geplaatst in de dichtstbevolkte plaatsten in de regio. 

Deze zeer belangrijke campagne, die ongeveer 60% van de bevolking van Zuid-Kazachstan bereikte, haalde succesvol zijn doelstelling; afrekenen met mythes over de overdracht van hiv. In studies die voorafgaand aan de campagne werden uitgevoerd, kon slechts 16% van ondervraagden mythes rond de overdracht van hiv correct identificeren. Na de campagne, was dit cijfer verdrievoudigd tot 42%. 

Toch worden in de regio nog veel mensen die leven met hiv gestigmatiseerd, mede doordat de hiv-uitbraak in de lokale ziekenhuizen, die wijdverspreide vrees blijft veroorzaken, nog vers in het geheugen ligt. AFEW pleit sterk voor vervolgcampagnes om op het bemoedigende effect van deze eerste campagne voort te kunnen bouwen.  

Laatste wijziging: 20-12-2010