AIDS Foundation East West

people image

Hiv/aidsproject voor sekswerkers in Oekraïne

Donor:

Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA)

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners:

Noah’s Ark Red Cross Foundation (Zweden)

Duur van het project:

juni 2007—december 2010

Meer informatie

Oekraïne

Voorlichtingsmateriaal:

 

 

 

Oekraïne is het eerste Europese land waar 1% van de volwassen bevolking geïnfecteerd was met hiv. Het land is het zwaarst getroffen in de regio. Sinds maart 2009 zijn officieel 129.094 personen met hiv geïnfecteerd, maar sommige schattingen spreken over 440.000. Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van nieuwe besmettingen onder volwassenen, vooral onder spuitende drugsgebruikers en sekswerkers. De seksindustrie wordt gezien als een van de belangrijkste verspreiders van hiv in Oekraïne.

Samen met haar lokale en internationale partners ontwikkelde AFEW het Hiv/aidsproject voor sekswerkers in Oekraïne. We proberen door dit project de gevolgen van de hiv-epidemie onder vrouwelijke sekswerkers en hun cliënten in te perken. Met haar activiteiten wil AFEW bereiken dat sekswerkers betere toegang krijgen tot niet-discriminerende, oordeelvrije en gebruikersvriendelijke medische en psychosociale diensten. We hebben het dan over hiv-preventie, vrijwillige testen en counseling en toegang tot diagnose en behandeling. Sekswerkers kunnen alleen maar toegang krijgen tot de zorg en de steun die zij nodig hebben als we onder gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers een sfeer creëren van tolerantie en begrip. Om dit te bereiken voert AFEW de volgende activiteiten uit:

  • Het oprichten van een Externe Expertise Groep die criteria en toelatingseisen voor lokale organisaties ontwikkelt die aan de gesubsidieerde projectactiviteiten willen deelnemen. Hierdoor zijn alle partners vanaf het begin betrokken  bij het project en begint de overname van het proces vanaf dag één van de projectcyclus.
  • Uitvoeren van een onderzoek naar de capaciteit en de behoeften van sekswerkers en psychosociale zorgverleners, zodat tijdig en adequaat op het hiv-probleem kan worden gereageerd.
  • Ieder jaar organiseert AFEW voor haar partners regionale en/of landelijke rondetafelbesprekingen . Hierdoor worden de partners betrokken  bij de vooruitgang, tegenslagen, resultaten en verwezenlijking van het project.
  • AFEW zorgt voor uitgebreide trainingen en voortdurende begeleiding, zodat de lokale dienstverleners beter aan de behoeften van sekswerkers kunnen voldoen.
  • AFEW ontwikkelt en verspreidt voorlichtingsfolders, speciaal voor sekswerkers,hun cliënten en gezondheidswerkers, over de preventie van hiv en soa’s.
  • AFEW verstrekt condooms  aan haar lokale partners om uit te delen onder kwetsbare groepen.

Al deze activiteiten zijn bedoeld om de coördinatie en samenwerking te versterken, door de partners direct te betrekken bij programmaplanning, -uitvoering, -monitoring en -evaluatie. Zo worden kwaliteit en duurzaamheid verzekerd.

Sinds 1 december 2008 hebben we meer dan 30.000 condooms verspreid onder sekswerkers, 2.379 sekswerkers hebben de inloopcentra en maatschappelijke dienstencentra in Kharkov, Vinnitsa en Kyrovograd bezocht. Sekswerkers kunnen nu gebruikmaken van de diensten van projectgetrainde psychologen, juridisch adviseurs, gynaecologen, specialisten op het gebied van besmettelijke ziekten en maatschappelijk werkers.

Tot nu toe hebben we drie rondetafelbesprekingen gehouden, gericht op teambuilding. Deze bijeenkomsten hebben bijgedragen aan het totstandkomen van een netwerk in alle drie de projectsteden. De deelnemers zijn ook opgeleid in het ontwikkelen van maatschappelijke diensten, het samenstellen van wijkteams en het verzorgen van psychosociale steun voor sekswerkers.

Laatste wijziging: 20-12-2010