AIDS Foundation East West

people image

Terugdringen van hiv-overdracht in Russische gevangenissen

Donoren:

OHI –Open Health Institut in het kader van het GLOBUS Project, gesteund door het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria

Uitvoering:

AIDS Foundation East-West (AFEW)

Partners:

AIDS Infoshare
FOCUS-MEDIA Foundation

Open Health Institute
Population Services International
Russian Federal Penal Service
Regionale NGO’s

Duur van het project:

14 augustus 2004 —31 december 2011

Meer informatie

Rusland

Informatie voor professionals:

Informatie voor gevangenen:

De Russische Federatie heeft te maken met de grootste hiv-epidemie in het Oost-Europese en Centraal-Aziatische gebied. Volgens de gegevens van het Russische Federale Aidscentrum leefden er op 31 december 2009 469.412 mensen met hiv, maar volgens deskundigen zijn dat er ongeveer 1 miljoen. Terwijl de Russische epidemie zich tot voor kort vooral beperkte tot spuitende drugsgebruikers, wordt de laatste jaren een groter deel van de nieuwe gevallen toegeschreven aan onbeschermd heteroseksueel contact.

AFEW startte in 2003 samen met haar nationale partners een 5-jarige GLOBUS-project in tien Russische regio’s, met steun van het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Met dit project hopen we te komen tot een efficiënte langetermijnaanpak. Dit vijfjarige project was bedoeld om de hiv-overdracht onder kwetsbare bevolkingsgroepen te verminderen.

We werken in dit project met lokale overheden, NGO’s en aidscentra en bereiken 60 gevangenissen met 130.000 gevangenen, dat is 12% van alle Russische gevangenen.

Uitbreiding van de tweede fase van het project in 2010-2011

In 2010-2011 zal de tweede fase van het project worden uitgevoerd en AFEW zal zich vooral richten op het onderdeel ‘Verminderen van hiv-overdracht in Russische gevangenissen’.

AFEW voert speciaal de volgende activiteiten uit:

 • Trainen van gevangenen (hiv-preventie, openstaan voor behandeling en therapietrouw) door een team van regionale specialisten.
 • Ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmaterialen over hiv-preventie, hygiëne en gezondheid  onder gevangenen. In tien regio’s worden preventiemiddelen (condooms, naalden, vacuümcontainers) verstrekt aan gevangenissen.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en trainingsprogramma’s over hiv-preventie, hygiëne en gezondheid. Voor gevangenispersoneel, medische staf, psychologen, leraren en bewakingspersoneel.

Deze activiteiten zijn bedoeld om de overheidsstrategie ten aanzien van hiv-preventie in Russische gevangenissen te versterken. We ontwikkelen  trainingen en trainingscentra binnen de bestaande onderwijskundige kaders van het gevangenissysteem. Hierdoor kan  ook het toekomstige gevangenispersoneel hier gebruik van kan maken.

Tot nu toe hebben 6.204 Russische gevangenen en 1.691 gevangenismedewerkers een hiv-preventietraining gekregen. Er zijn 353.500 voorlichtingsmaterialen over hiv-behandeling en therapietrouw ontwikkeld en verspreid onder gevangenen en gevangenispersoneel.  

&nbs

Het Bridge-project (project ‘MOST’)

Cliëntmanagement is een manier van werken met kwetsbare mensen, die toegang tot sociale en medische diensten voor hen regelt. Deze benadering is het fundament van onze aanpak voor gezondheidszorg in gevangenissen.

Lees meer over cliëntmanagement. 

Rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van elke doelgroep, plus het hervormingsproces dat op dit moment aan de gang is in het Russische gevangenissysteem, kwamen we tot de conclusie dat er een speciaal programma nodig is voor gevangenen die zich voorbereiden op hun vrijlating.

We hebben succesvolle voorbeelden van werken met hiv-risicogroepen uit Rusland en het buitenland en gebruikten deze ervaring als uitgangspunt voor het opzetten van een programma van intensief cliëntmanagement voor gevangenen die zich voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. We hebben dit programma de Russische titel ‘MOST’ gegeven, wat ‘brug’ betekent

Het Bridge-project is:

 • Een programma gericht op de preventie van hiv en andere infectieziektes, dat individuele, medische en sociale ondersteuning biedt aan cliënten;
 • Een manier van hulp bieden aan mensen in de overgangsfase die betrekking heeft op zowel de periode voor als de periode na de vrijlating;
 • Een brug die de gevangene door middel van succesvolle integratie terugbrengt in de maatschappij;
 • Ondersteuning van gedetineerden bij hun aanpassing aan de buitenwereld die hen in contact brengt met alle diensten die ze nodig hebben tijdens de overgangsperiode;
 • Geen vervanging voor andere programma's die een cliënt op de lange termijn helpen met het verbeteren van hun leven.

Het belangrijkste doel van het Bridge-project is het bereiken van een succesvolle overgangsperiode, het verminderen van het risico op hiv, seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose en hepatitis. 

De nadruk ligt op het hebben van persoonlijke controle over deze risicofactoren tijdens de kritieke periode van vrijlating uit de gevangenis. 

Het project helpt ook met het oplossen van praktische problemen waarmee een gevangene geconfronteerd wordt tijdens de vrijlating, zoals het vinden van huisvesting, het krijgen van een baan en het herstel van familierelaties.

Het programma bestrijkt een periode van 6 maanden (180 dagen) – 3 maanden vóór en 3 maanden na de vrijlating. 

Het omvat individuele bijeenkomsten en groepssessies die praktische hulp en advies bieden.

Het Bridge-project loopt van juni 2010 tot december 2011 in de volgende regio’s:

 • Regio Nizhny Novgorod
 • Regio Tomsk
 • Regio Krasnoyarsk
 • Regio Leningrad
 • Republiek Tatarstan

Lees over AFEW’s eerste Bridge-project training.

 

 

Laatste wijziging: 20-12-2010