AIDS Foundation East West

people image

Gezondheidsprogramma in Centraal-Azië

Donor: USAID

Uitvoering: AIDS Foundation East-West (AFEW), Population Services International (PSI), Project HOPE, Kazakh Association of People Living with HIV/AIDS

Projectduur: februari 2010 – september 2012

Meer informatie

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Tajikistan

De Centraal Aziatische Republieken zijn niet zo hard getroffen door de hiv-epidemie als Oost-Europa. Toch is er gezien hun ligging langs de drugshandelroutes tussen Azië en West-Europa, reden tot bezorgdheid, ook omdat het aantal nieuwe infecties in de regio blijft toenemen. Vanaf eind 2009 leven er in de vier Centraal-Aziatische Republieken waar AFEW programma-activiteiten uitvoert (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan) volgens de officiële registratie meer dan 30.000 mensen met hiv, maar deskundigen schatten het echte cijfer op bijna 50.000. 

Verwacht wordt dat deze cijfers in de komende jaren nog verder zullen stijgen, vooral door het snel groeiend aantal drugsgebruikers. Tegelijkertijd zorgen de gebrekkige tbc-screening en de slechte therapietrouw voor het toenemen van de co-epidemie hiv/tbc in de regio. Het samengaan van deze twee epidemieën in de regio heeft ernstige implicaties voor openbare gezondheidszorg; een kwart van alle sterfgevallen onder tbc-patiënten is hiv-gerelateerd en mensen die leven met hiv hebben twintig keer meer kans om tbc te ontwikkelen. In de Centraal-Aziatische context is het niet alleen nodig om de hiv-preventie, behandeling, zorg en ondersteuning uit te breiden, ook een geïntegreerde aanpak van hiv/tbc is noodzakelijk.

Daarom hebben AFEW en haar partners een vijfjarig Gezondheidsprogramma in Centraal-Azië gelanceerd. AFEW voert projectactiviteiten uit in Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan. Alle organisaties hebben veel ervaring in het werken met risicogroepen en mensen die leven met hiv in Centraal-Azië. Dit nieuwe project zal de meest succesvolle projecten aanpassen aan de regionale en nationale context. 

Het belangrijkste doel van het programma is het terugdringen van hiv en tbc onder de doelgroepen (spuitende drugsgebruikers, sekswerkers, migranten, mannen die seks hebben met mannen, gevangenen en mensen die leven met hiv). De activiteiten zullen zich vooral rond deze drie pijlers ontwikkelen: op onderzoek gebaseerde planning, doelgericht maatschappelijk werk en regionale en nationale werkgroepen.

Op onderzoek gebaseerde planning: Één van de grootste problemen die de organisaties tegenkomen bij de bestrijding van hiv en tbc in dit gebied is het gebrek aan up-to-date informatie en nauwkeurige gegevens over mensen in doelgroepen. De samenwerkende organisaties zullen voortdurend onderzoek doen onder de doelgroepen in alle vier de landen om vast te stellen waarom bepaald gedrag en bepaalde situaties blijven voortduren (bijvoorbeeld waarom sommige drugsgebruikers naalden blijven delen of waarom sommige mensen met tbc geen toegang tot behandeling hebben). Aangezien het onderzoeksmateriaal regelmatig wordt verzameld en bijgewerkt, zal het samenwerkingsverband de activiteiten in elk land aanpassen.

Doelgericht maatschappelijk werk: Omdat onderzoek laat zien dat essentiële diensten voor bepaalde doelgroepen afwezig of ontoereikend zijn, zal het samenwerkingsverband met lokale overheden en NGO’s samenwerken om deze te introduceren of te verbeteren. Het project zal zich vooral richten op maatschappelijk werk en de volgende diensten: 

  • Voorlichtingsmateriaal: Folders, websites en andere voorlichtingsmaterialen voor doelgroepen en hulpverleners zullen speciaal worden gemaakt of aangepast om de problemen binnen de hiv/tbc zorg en preventie aan te pakken.
  • Communicatie met doelgroepen: Met één-op-één sessies, kleine groepsdiscussies, peer- onderwijs en interactieve evenementen in medische centra, bij NGO’s en in gevangenissen. Een combinatie van professionele maatschappelijk werkers en vrijwilligers zullen helpen met de uitvoering.
  • Condoomdistributie: Door een gedeelde kostenregeling kunnen condooms en voorlichtingsfolders over het juiste gebruik ervan worden uitgedeeld onder de doelgroepen.
  • Motivational interviewing: Projectpartners zullen worden getraind in deze cliëntgerichte manier van adviseren die gedragsverandering bij cliënten helpt bewerkstelligen en de motieven voor risicogedrag onderzoekt en oplost. 
  • Cliëntmanagement: Door cliëntmanagement en het proactief doorverwijzingen tussen de verschillende sociale en medische instanties te ontwikkelen, zal het project het vrijwillig adviseren en behandelen (VCT), testen en behandeling van SOA’s, drugsrehabilitatie en het testen en behandelen van tbc stimuleren.

Regionale en landelijke werkgroepen: Een regionale en vier landelijke commissies zullen worden opgericht om toezicht te houden op de ontwikkeling van het programma, problemen op te lossen en advies te geven bij de invoering van het project. Onder de commissieleden bevinden zich mensen die leven met hiv, tbc-patiënten, maatschappelijke prominenten, managers van hiv en tbc-projecten, evenals vertegenwoordigers van internationale organisaties zoals USAID, UNAIDS, WHO, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en nationale overheden. De leden van de commissies wordt gevraagd om de methodes, de aanpak en de resultaten van het project onder hun netwerken te promoten.

Terwijl wij samen met onze partners aan bovenstaande doelstellingen werken, zal AFEW vanwege haar jarenlange ervaring met speciale gevangenenzorg, ook de leiding nemen bij het invoeren van hiv projecten in de regionale gevangenissen.  AFEW zal ook haar partners trainen in de cliëntmanagement aanpak  die succesvol is geïntroduceerd zowel binnen als buiten de gevangenissen in Centraal-Azië.

In zijn algemeendheid is het Gezondheidsprogramma ontworpen om zeer flexibel te kunnen opereren, om snelle aanpassingen aan de veranderende omgeving en politieke context mogelijk te maken. Tijdens de periode van vijf jaar zullen het geografisch bereik en het bereiken van de doelgroepen worden uitgebreid, gebruik makend van eerdere ervaringen en geleerde lessen en gebaseerd op gegevens van onderzoek, controle en evaluatie. 

Laatste wijziging: 07-10-2009