AIDS Foundation East West

people image

Oproep Nederlandse maatschappelijke organisaties tot uitbreiding van de steun aan het Global Fund

12.03.2009

Den Haag, 12 maart 2009 - Nederlandse maatschappelijke organisaties roepen op tot continuering en uitbreiding van de steun van Nederland aan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, in 2001 in het leven geroepen door onder meer de G8-landen. In de eerste zeven jaar van haar bestaan heeft het Global Fund indrukwekkende resultaten geboekt. De juiste aanpak in de strijd tegen de drie ziektes is grotendeels bekend, nu moet deze op veel grotere schaal worden uitgevoerd. Daarom pleiten zij voor een verhoging van de Nederlandse bijdrage. Dit draagt bij aan de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria, en tegelijkertijd aan de versterking van gezondheidssystemen in het algemeen. Nederland speelt een steeds actievere rol in de beleidsmatige keuzes van het Global Fund. Het geld wordt, mede hierdoor, via het fonds effectief besteed en de kwaliteit van de aanpak is gewaarborgd.

In 2008 lagen de aanvragen van ontwikkelingslanden voor financiering bij het Fonds 2,5 maal hoger dan in 2007. Het Fonds keurt alleen aanvragen goed die aan strenge kwalitatieve eisen voldoen. 60% van de Global Fund fondsen komen terecht in sub-sahara Afrika, de regio die het hardst getroffen wordt door met name hiv/aids en malaria. Juist als gevolg van de succesvolle toename van hoogwaardige aanvragen uit ontwikkelingslanden is het budget voor 2008-2010 niet meer toereikend. Voor de periode tot en met 2010 is nog maar US$3 miljard beschikbaar terwijl naar schatting 8 miljard nodig is om aan alle aanvragen te kunnen voldoen en nieuwe programma’s te kunnen blijven financieren.

Het op grotere schaal uitvoeren van de bestrijding van de drie ziektes vereist ook een betere inbedding in de bredere gezondheidszorg en aansluiting bij  de lokale context. Het Global Fund model voor financiering (landen stellen zelf hun prioriteiten, financiering gebaseerd op resultaten, en met betrokkenheid van alle maatschappelijke sectoren) werkt doeltreffend.

Dat was donderdag 12 maart te horen tijdens een bijeenkomst op Clingendael met politici, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Michel Kazatchkine, de huidige directeur van het Global Fund en voormalig aids-ambassadeur voor Frankrijk, presenteerde de resultaten van het Global Fund over de afgelopen jaren en lichtte de nieuwe financieringsmogelijkheden voor een doeltreffendere aanpak op grotere schaal toe. KNCV Tuberculosefonds liet aan de hand van 25 jaar ervaring in het ondersteunen van het Keniaanse Ministerie van Volksgezondheid zien hoe de capaciteit tot eigen planning door de Keniaanse overheid duurzaam versterkt is. International Civil Society Support benadrukte hoe juist ook investeringen via het Global Fund de bijdrage van maatschappelijke organisaties aan de bestrijding van de drie ziektes mobiliseert en de meest kwetsbare groepen ten goede komt.

Juist in tijden van economische crisis dient de effectieve besteding van middelen centraal te staan. Inzet van middelen via het Global Fund waarborgt doelmatige en doeltreffende besteding van middelen. De resultaten zijn aantoonbaar en leiden inmiddels tot voorzichtige kenteringen in de epidemie. Aanhoudende inzet is vereist om de gerealiseerde capaciteit ten volle te benutten en succesvolle programma’s uit te breiden. Op basis van een nauwgezette inschatting van de behoeften en capaciteiten tot uitvoering in de ontwikkelingslanden koerst het Global Fund, ook in deze tijden van crisis, op het aantrekken van een additionele US$5 miljard in de komende periode.

Ondergetekende organisaties onderschrijven de noodzaak van dit appèl en committeren hun inzet bij de effectieve besteding in de landen.

Ondertekenaars:

 • Aids Fonds
 • Aids Foundation East West (AFEW)
 • Cordaid
 • International Civil Society Support 
 • KNCV Tuberculosefonds
 • Stop Aids Now!

 

Achtergrondinformatie Global Fund

Het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculose and Malaria neemt tweederde van alle internationale financiering voor tuberculose en malaria voor haar rekening en een kwart van alle internationale financiering voor hiv/aids. Het fonds is daarmee een van de belangrijkste actoren in de internationale gezondheidssector op dit moment.

Het Global Fund financiert performance-based, d.w.z. op basis van haalbare, verifieerbare plannen en aantoonbare resultaten. Ontwikkelingslanden stellen hun eigen prioriteiten en dienen op basis daarvan een aanvraag in.

Het Global Fund heeft sinds de oprichting in 2002 indrukwekkende resultaten geboekt. Enkele voorbeelden:

 • Twee miljoen mensen zijn behandeld met aidsremmers.
 • 4,6 miljoen mensen zijn behandeld voor tuberculose.
 • 70 miljoen muskietennetten zijn verspreid om malaria te voorkomen.
 • Ziekte en sterfte door malaria zijn meer dan gehalveerd in verschillende Afrikaanse landen.
 • Het aantal nieuwe tuberculose infecties neemt wereldwijd af, met name door succesvolle programma’s in India, China en Indonesië.
 • Sterfte door aids onder de werkende bevolking neemt af in verschillende Afrikaanse landen. Er is dan ook meer medisch personeel beschikbaar om zorg te verlenen.

Meer informatie over het Global Fund is te vinden op www.theglobalfund.org.

 

Laatste wijziging: 12-03-2009 10:44