AIDS Foundation East West

people image

Tweede kamer moet bezuinigingen op aids tegenhouden

03.11.2009

Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking wil de helft van de voorgenomen bezuinigingen afwentelen op aids. Dit is een onverantwoorde én onbegrijpelijke keuze, vinden Nederlandse aidsorganisaties. In aanloop naar het kamerdebat van maandag 2 november roepen zij per brief de Tweede Kamer op om de bezuinigingen tegen te houden. De bezuinigingen hebben tot gevolg dat ruim 100.000 mensen niet (meer) de noodzakelijke medicijnen kunnen krijgen om in leven te blijven. Ook zal het kabinet niet meer investeren in vaccinonderzoek.

De bezuinigingen

In totaal worden alle internationale hulporganisaties samen met meer dan 100 miljoen euro gekort. Bijna de helft daarvan gaat direct ten koste van de strijd tegen aids. Zo wordt de bijdrage aan UNAIDS, het gezamenlijke aidsprogramma van de Verenigde Naties, gekort met een kwart, oftewel 9 miljoen euro. Het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria krijgt maar liefst 31% (28.1 miljoen euro) minder. UNFPA (het programma van de VN dat zich bezighoudt met seksuele gezondheid) moet het met 11% (6,6 miljoen euro) minder doen. De bijdragen aan vaccinontwikkeling en andere nieuwe preventiemiddelen worden komend jaar helemaal gestopt.

Onverantwoorde keuzes

De gemaakte keuzes zijn onbegrijpelijk. Uitermate effectieve programma’s worden bestraft in plaats van beloond. Het Global Fund -Nederland zit notabene in het bestuur- heeft inmiddels bewezen één van de meest effectieve financiers te zijn in de strijd tegen aids, tbc en malaria. Geen andere internationale instelling, noch bilaterale donor kan vergelijkbare resultaten laten zien.
UNAIDS is algemeen geroemd om zijn leidende rol binnen de aidsbestrijding. Nederland neemt zelfs binnenkort de rol van het voorzitterschap van UNAIDS op zich.
UNFPA verbetert de seksuele gezondheid  van vrouwen en meisjes, waardoor ze zich beter kunnen beschermen tegen hiv-infecties.
En wat het vaccinonderzoek betreft: dankzij aanhoudende investeringen zien we nu eindelijk positieve ontwikkelingen. Nederland was één van de eerste donoren die daar haar nek voor uit stak. Nu wordt dus gestopt met investeren in deze programma’s.

Aidsbehandeling loopt gevaar

De wereldwijde economische crisis treft ontwikkelingslanden onevenredig. Ze hebben de crisis niet veroorzaakt maar vangen wel de zwaarste klappen op. Steeds meer landen maken bekend dat zij hun behandelprogramma’s voor aids nu al niet meer op dezelfde schaal kunnen voortzetten. Dat betekent dat honderdduizenden mensen straks niet (meer) de noodzakelijke medicijnen krijgen om in leven te blijven. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen die überhaupt nog op deze medicijnen zitten te wachten.

Brief aan Tweede Kamer

De brief aan de Tweede Kamer is onder meer ondertekend door het Aids Fonds, STOP AIDS NOW!, IAVI (International AIDS Vaccine Initiative)  AFEW (AIDS Foundation East-West), GNP+ (Global Network of People living with HIV/AIDS), ICSS (International Civil Society Support), HCI (Health Connections International) en het KNCV Tuberculose Fonds.

Meer informatie:

Persbericht als PDF

De brief aan de Tweede Kamer

Trouw 31-10-2009: 'Aids-patiënten dupe van bezuinigingen'

Laatste wijziging: 03-11-2009 14:37